Zima, ulje na platnu, 40x30, 2004.
Zima, ulje na platnu