Planinski pejsaž, ulje na platnu, 2003.
Planinski pejsaž, ulje na platnu