Morska obala, ulje na platnu, 2005.
Morska obala, ulje na platnu