Maja, ulje na platnu, 40x50, 2004.
Maja, ulje na platnu