Jezero i planine, 55x44, pastel, 2005.
Jezero i planine, pastel