Djevojčica, 43x60, ulje na platnu, 1998.
Djevojčica, ulje na platnu