Djevojčica sa ćupom, pastel, 2004.
Djevojčica sa ćupom, pastel