Ćuprija na Drini, ulje na platnu, 2019.
Ćuprija na Drini, ulje na platnu